1. Telgetalle
  1. Veelvoude en faktore
  2. Probleemoplossing: verhouding, koers (tempo) en
  3. Probleemoplossing in finansiële kontekste
 2. Heelgetalle
  1. Watter getalle is kleiner as 0?
  2. Optel en aftrek met heelgetalle
  3. Vermenigvuldiging en deling met heelgetalle
  4. Magte, wortels en woordprobleme
 3. Breuke
  1. Ekwivalente breuke
  2. Optel en aftrek met breuke
  3. Vermenigvuldiging en deling met breuke
  4. Ekwivalente vorms
 4. Die desimale notasie vir breuke
  1. Ekwivalente vorms
  2. Berekeninge met desimale
  3. Los probleme op
  4. Meer probleme
  5. Desimale in algebraï;ese uitdrukkings en vergelykings
 5. Eksponente
  1. Hersiening
  2. Heelgetaleksponente
  3. Los eenvoudige eksponensiã«le vergelykings op
  4. Wetenskaplike notasie
 6. Patrone
  1. Meetkundige patrone
  2. Nog patrone
  3. Verskillende soorte patrone in getallerye
  4. Formules vir getallerye
 7. Funksies en verbande
 8. Algebraïese uitdrukkings
  1. Algebraïese taal
  2. Eienskappe van bewerkings
  3. Kombineer gelyksoortige terme in algebraïese uitdrukkings
  4. Vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings
  5. Deel veelterme deur heelgetalle en eenterme
  6. Produkte en kwadrate van tweeterme
  7. Vervanging in algebraã¯ese uitdrukkings
 9. Vergelykings
  1. Los vergelykings op deur inspeksie
  2. Los vergelykings op deur optellings- en vermenigvuldigingsinverses te gebruik
  3. Stel vergelykings op
  4. Vergelykings en situasies
  5. Los vergelykings op deur die eienskappe van eksponente te gebruik
 10. Hersiening en assessering
  1. Hersiening
  2. Assessering
 11. Konstruksie van meetkundige figure
 12. Meetkunde van 2d-figure
 13. Meetkunde van reguit lyne
  1. Verbande tussen hoeke
  2. Identifiseer en benoem hoeke
  3. Los probleme op
 14. Die stelling van pythagoras
 15. Oppervlakte en omtrek van 2d-figure
 16. Hersiening
 17. Assessering

Nota: Die Wiskunde B boeke is huidiglik net in PDF formaat beskikbaar. Sien asseblief die Aflaaibares bladsy.