1. Dakke en kragmaste
 2. Geboue en brûe
 3. Plat en isometriese werkstekeninge
 4. Perspektieftekening
 5. Wîe, wiele en ratte
 6. Meganismes wat die soort beweging verander
 7. Mini-pat ontwerp en maak ’n model van ’n masjien om graan te vergruis
 8. Die impak van tegnologie op die samelewing en die omgewing
  1. Waarvan word dinge gemaak?
  2. Wat gebeur met dinge wat weggegooi word?
  3. Hoe kan ons mense keer om plastieksakke weg te gooi?
 9. Maak nuwe dinge uit ou goed
  1. Hoe word papier en karton gemaak?
  2. Hoe word papier en karton hergebruik?
  3. Teken die ontwikkeling van 'n boks
  4. Maak jou eie boks
  5. Jou finale boks
  6. Maak 'n potloodboksie
 10. Mini-pat ontwerp 'n huis om minder energie te gebruik
  1. Week 1
  2. Die verskuilde koste van elektrisiteit
  3. Waar kom elektrisiteit vandaan? (30 minute)
  4. Watter invloed het elektrisiteitsopwekking op die omgewing? (30 minute)
  5. Hoe kan die nadelige gevolge van elektrisiteitsopwekking verminder word? (60 minute)
  6. Week 2
  7. Bespaar energie deur minder boumateriaal te gebruik
  8. Kragte wat inwerk op materiale (30 minute)
  9. Bewapende beton en laaghout (30 minute)
  10. I-balke van staal (60 minute)
  11. Week 3
  12. Bou 'n model van 'n huis
  13. Bou 'n model van 'n huis (60 minute)
  14. Spanvergadering oor hoe om 'n huis te verbeter (30 minute)
  15. Teken jou beplande huisverbetering (30 minute)
  16. Week 4
  17. Maak verbeteringe aan jou model van 'n huis (60 minute)
  18. Evalueer jou verbeteringe aan die huis (60 minute)
  19. Week 5
  20. Lewer 'n aanbieding oor julle model van 'n lae-energiehuis
  21. Berei julle aanbieding voor (30 minute)
  22. Aanbiedings van al die spanne voor die klas (90 minute)
 11. Hefbome, verbindings en ratte
  1. Hersiening van hefbome en meganiese voordeel
  2. Gekoppelde hefbome
  3. Ratstelsels
 12. Meganiese voordeel berekeninge
  1. Bereken die meganiese voordeel van ’n hefboom
  2. Bereken die afstandvoordeel van ’n hefboom
  3. Bereken die spoedvoordeel van ratte
 13. Teken ratstelsels
  1. Teken ratte in tweedimensioneel (2d)
  2. Skryf ’n ontwerpopdrag met spesifikasies vir ratte
  3. Teken ratte in driedimensioneel (3d)
 14. Keëlratte, fietse en stelseldiagramme
  1. Skets keëlratte
  2. Kettingaandrywings
  3. . 3 ratstelsel diagramme
 15. Ondersoek aspekte van mynbou in suid-afrika
  1. Agtergrondinligting oor die verskillende mynbou onderwerpe
  2. Spanbesprekings en voorbereiding van verslae
  3. Aanbieding van verslae
 16. Mini-pat ’n myn benodig ’n hysstelsel
  1. Week 1
  2. Week 2
  3. Week 3
  4. Week 4
 17. Elektriese stelsels en beheer
  1. Ondersoek eenvoudige stroombane
  2. Parallelle verbindings: twee, drie of meer bane vir stroom
  3. Inset-, uitset- en beheertoestelle in ’n stroombaan
 18. Energie vir die nasie
  1. Energieverbruik in landelike en informele nedersettings
  2. Onveilige en onwettige elektrisiteitsverbindings
  3. Die regverdige verdeling van elektrisiteit
 19. Elektrochemiese selle en batterye
  1. Elektrochemiese selle en batterye
  2. Herlaaibare batterye
  3. Fotovoltaïese selle
 20. Die opwekking van elektrisiteit vir die nasie
  1. Hoe elektrisiteit opgewek word by steenkoolkragstasies
  2. Ander soorte kragstasies
  3. Die versending van elektrisiteit oor die land
 21. Mini pat stroombane met beheerlogika
  1. Week 1
  2. Stroombaandiagramme en ohm se wet
  3. Week 2
  4. Logika hekke en waarheidstabelle
  5. Ontwerpopdrag en spesifikasies
  6. Week 3
  7. Ontwerp, maak en kommunikeer
 22. Mini pat stroombane met beheerlogika
  1. Week 1
  2. Stroombaandiagramme en ohm se wet
  3. Week 2
  4. Logika hekke en waarheidstabelle
  5. Ontwerpopdrag en spesifikasies
  6. Week 3
  7. Ontwerp, maak en kommunikeer