1. Selle as die basiese eenhede van lewe
  1. Selstruktuur
   1. Wat is selle?
   2. Verskillende soorte selle
   3. Selstruktuur
  2. Verskille tussen plant- en dierselle
   1. Selwand
   2. Chloroplaste
   3. Vakuole
  3. Selle in weefsels, organe en stelsels
   1. Waarneming van selle onder 'n mikroskoop
   2. Selle verskil in vorm en grootte
   3. Mikroskopiese en Makroskopiese organismes
   4. Organisasie van selle in makroskopiese organismes
  4. OPSOMMING
 2. Stelsels in die menslike liggaam
  1. Die spysverteringstelsel
   1. Doel van die spysverteringstelsel
   2. Hoofprosesse in die spysverteringstelsel
   3. Komponente van die spysverteringstelsel
   4. Gesondheidskwessies waarby die spysverteringstelsel betrokke is
  2. Die sirkulasiestelsel
   1. Doel van die sirkulasiestelsel
   2. Komponente van die sirkulasiestelsel:
   3. Hoofprosesse in die sirkulasiestelsel
   4. Komponente van die sirkulasiestelsel:
   5. Gesondheidskwessies waarby die sirkulasiestelsel betrokke is
  3. Die respiratoriese stelsel
   1. Doel van die respiratoriese stelsel
   2. Komponente van die respiratoriese stelsel:
   3. Hoofprosesse in die respiratoriese stelsel
   4. Gesondheidskwessies waarby die respiratoriese stelsel betrokke is
  4. Die muskuloskeletale stelsel
   1. Doel van die muskuloskeletale stelsel
   2. Komponente van die muskuloskeletale stelsel
   3. Hoofprosesse in die muskuloskeletale stelsel
   4. Gesondheidskwessies waarby die muskuloskeletale stelsel betrokke is
  5. Die ekskretoriese stelsel / uitskeidingstelsel
   1. Doel van die ekskretoriese stelsel
   2. Komponente van die ekskretoriese stelsel
   3. Hoofprosesse in die ekskresie stelsel
   4. Gesondheidskwessies waarby die ekskretoriese stelsel betrokke is
  6. Die senuweestelsel
   1. Doel van die senuweestelsel
   2. Komponente van die senuweestelsel
   3. Hoofprosesse in die senuweestelsel
   4. Gesondheidskwessies waarby die senuweestelsel betrokke is
  7. Die voortplantingstelsel
   1. Doel van die voortplantingstelsel
   2. Komponente van die voortplantingstelsel
   3. Hoofprosesse in die voortplantingstelsel
   4. Gesondheidskwessies waarby die voortplantingstelsel betrokke is
  8. Opsomming
 3. Menslike voortplanting
  1. Doel en puberteit
   1. Die doel van voortplanting
   2. Wat is die doel van puberteit?
   3. Hoe kan puberteit sommer net "begin"?
   4. Wat verander tydens puberteit?
  2. Voortplantingsorgane
   1. Manlike voortplantingsorgane
   2. Vroulike voortplantingsorgane
  3. Stadiums van voortplanting
   1. Die voortplantingsiklus
   2. Ovulasie
   3. Menstruasie
   4. Bevrugting
   5. Swangerskap en geboorte
   6. Invloede op die ongebore baba
   7. Voorkoming van swangerskap en voorbehoedmiddels
   8. Keuses aangaande ongewenste swangerskappe
  4. Opsomming
 4. Sirkulatoriese en respiratoriese stelsels
  1. Asemhaling
  2. Gaswisseling in die longe
   1. Struktuur van die long
   2. Hoe vind diffusie plaas?
  3. Sirkulasie en respirasie
   1. Bloed-sirkulasie vanaf die longe na die hart
   2. Bloedsirkulasie vanaf die hart na die res van die liggaam.
   3. Respirasie in die selle
   4. Die bloed sirkuleer vanaf die liggaam terug na die hart en dan na die longe.
   5. Hartkloptempo
  4. Opsomming
 5. Spysverteringstelsel
  1. 'n Gesonde dieet
   1. Die sewe boublokke van 'n gesonde dieet
   2. Om voedsel te toets
   3. Gesondheidsprobleme wat verband hou met dieet
  2. Vertering en die spysverteringskanaal
   1. Wat is vertering?
   2. Die spysverteringskanaal
  3. Opsomming
 6. Lewe en Lewende Dinge Woordelys
 7. Verbindings
  1. Elemente en verbindings
   1. Die partikels waaruit verbindings bestaan
   2. Die atome in molekules en roosters is in 'n vaste verhouding verbind
   3. Aktiwiteit: Skryf formules van die name van verbindings
   4. Die atome in 'n verbinding word bymekaar gehou deur chemiese bindings
   5. Verbindings vorm gedurende chemiese reaksies
   6. 'n Verbinding het 'n chemiese formule
  2. Die Periodieke Tabel
   1. Watter inligting kan ons op die Periodieke Tabel vind?
   2. Hoe is die elemente in die Periodieke Tabel gerangskik?
   3. Name en chemiese simbole
   4. Eienskappe van elemente in dieselfde groep
  3. Name van verbindings
   1. Elke verbinding het 'n unieke naam
   2. Tipe 1: Verbindings wat 'n metaal en 'n nie-metaal bevat
   3. Tipe 2: Verbindings wat slegs nie-metale bevat
  4. Opsomming
 8. Chemiese reaksies
  1. Dink na oor chemiese reaksies
  2. Hoe stel ons chemiese reaksies voor?
   1. 1. Woordvergelykings
   2. 2. Prentjievergelykings
   3. 3. Chemiese vergelykings
   4. Koëffisiënte en voetskrifte in chemiese vergelykings
  3. Gebalanseerde vergelykings
  4. Opsomming
 9. Reaksies van metale met suurstof
  1. Die reaksie van yster met suurstof
  2. Die reaksie van magnesium met suurstof
  3. Die algemene reaksie van metale met suurstof
   1. Die woordvergelyking
   2. Die prentjievergelyking
   3. Die chemiese vergelyking
  4. Die vorming van roes
   1. Roes is 'n vorm van ysteroksied.
   2. Die probleem met roes
  5. Maniere om roes te verhoed
   1. Verf vorm 'n versperring teen roes
   2. Ander metale as versperrings teen roes
  6. Opsomming
 10. Reaksies van nie-metale met suurstof
  1. Die algemene reaksie van nie-metale met suurstof
  2. Die reaksie van koolstof met suurstof
  3. Die reaksie van swael met suurstof
  4. Ander nie-metaaloksiede
   1. Die reaksie tussen fosfor en suurstof
   2. Die reaksie tussen waterstof en suurstof
  5. Opsomming
 11. Sure, basisse en die pH-waarde
  1. Wat is die pH-waarde?
   1. 'n Paar gedagtes oor meting
   2. Die meet van suurheid en basisiteit
   3. Kan ons meet hoe suur of basies iets is?
  2. Indikators
   1. Wat is 'n suur-basisindikator?
   2. Universele indikator
   3. Hoe anders kan ons pH meet?
  3. Opsomming
 12. Reaksies van sure met basisse
  1. Neutralisasie en pH
   1. Wat is neutralisasie?
   2. Die produkte van suur-basisreaksies
   3. Van watter laboratoriumsure moet ons weet?
   4. Nie-metaaloksiede vorm suuroplossings
   5. Metaaloksiede, metaalhidroksiede en metaalkarbonate vorm basiese oplossings
  2. Die algemene reaksie van 'n suur met 'n metaaloksied
   1. Algemene vergelyking vir die reaksie van 'n suur met 'n metaaloksied
   2. Vergelykings vir die reaksie tussen magnesiumoksied en soutsuur
  3. Die algemene reaksie van 'n suur met 'n metaalhidroksied
   1. Algemene vergelyking vir die reaksie van 'n suur met 'n metaalhidroksied
   2. Vergelykings vir die reaksie tussen natriumhidroksied en soutsuur
  4. Die algemene reaksie van 'n suur met 'n metaalkarbonaat
   1. Algemene vergelyking vir die reaksie van 'n suur met 'n metaalkarbonaat
   2. Vergelykings vir die reaksie tussen kalsiumkarbonaat en soutsuur
   3. Toepassings van kalsiumkarbonaat
  5. Opsomming
 13. Reaksies van sure met metale
  1. Die reaksie van 'n suur met 'n metaal
   1. Algemene vergelyking vir die reaksie van 'n suur met 'n metaal
   2. Vergelykings vir die reaksie tussen magnesium en soutsuur
   3. Chemikus of Apteker?
  2. Opsomming
 14. Materie and Materiale Woordelys
 15. Kragte
  1. Tipes kragte
   1. Wat is 'n krag?
   2. Uitwerkings van kragte
   3. Pare van kragte
   4. Die voorstelling van kragte
   5. Tipes kragte
  2. Kontakkragte
   1. Wrywing
   2. Spanning en kompressie
  3. Veld (nie-kontak) kragte
   1. Gravitasiekragte
   2. Magnetiese kragte
   3. Elektrostatiese kragte
  4. Opsomming
  5. Hersiening
 16. Elektriese selle as energiestelsels
  1. Elektriese selle
 17. Weerstand
  1. Wat is weerstand?
  2. Gebruike van resistors
  3. Faktore wat resistors beïnvloed
   1. Tipe materiaal
   2. Dikte van die geleier
   3. Lengte van die geleier
   4. Temperatuur van die geleier
 18. Serie en parallelle stroombane
  1. Seriestroombane
   1. Wat is potensiaalverskil?
   2. Selle in serie
   3. Resistors in serie
  2. Parallelle stroombane
   1. Selle in parallel
   2. Resistors in parallel
 19. Veiligheid met elektrisiteit
  1. Veiligheidspraktyke
   1. Aarding
   2. Stroombrekers
   3. Aardlek
   4. Bedraad 'n driepuntprop
  2. Onwettige verbindings
  3. Opsomming
  4. Hersieningsvrae
 20. Energie en die nasionale elektrisiteitsnetwerk
  1. Elektrisiteitsopwekking
  2. Kernkrag in Suid-Afrika
  3. Nasionale elektrisiteitsnetwerk
 21. Koste van elektriese energie
  1. Wat is elektriese drywing?
  2. Die koste van energieverbruik
 22. Energie en Verandering Woordelys
 23. Die Aarde as stelsel
  1. Sfere van die Aarde
   1. Die Aarde se vier sfere
   2. Wisselwerking tussen die sfere.
   3. Versteuring van die balans.
 24. Die litosfeer
  1. Wat is die litosfeer?
   1. Binne die Aarde
  2. Die rotssiklus
   1. Hoe werk die rotssiklus?
   2. Sedimentêre gesteentes
   3. Metamorfiese gesteentes
   4. Stollingsgesteente
   5. Rotse wat minerale bevat
 25. Ontginning van minerale hulpbronne
  1. Eksplorasie: Die opspoor van minerale
   1. Eksplorasiemetodes
  2. Uithaal van erts
   1. Oppervlakmynbou
   2. Ondergrondse mynbou
  3. Vergruising en maal
  4. Die skeiding van minerale van afval
   1. Handsortering
   2. Magnetiese skeiding
   3. Digtheidskeiding
   4. Flottering
  5. Affinering van minerale
   1. Affinering van yster
  6. Mynbou in Suid-Afrika
   1. Die impak van mynbou
 26. Die atmosfeer
  1. Wat is die atmosfeer?
  2. Die troposfeer
  3. Die stratosfeer
   1. Wat gebeur met osoon in die atmosfeer?
  4. Die mesosfeer
  5. Die termosfeer
  6. Die kweekhuiseffek
   1. Aardverwarming
 27. Geboorte, lewe en afsterwe van 'n ster
  1. Die geboorte van 'n ster
  2. Die lewe van 'n ster
  3. Die afsterwe van 'n ster
  4. Opsomming
 28. Planeet Aarde en die Ruimte Woordelys