1. Telgetalle
  1. Eienskappe van telgetalle
  2. Berekeninge met telgetalle
  3. Veelvoude, faktore en priemfaktore
  4. Los probleme op
 2. Heelgetalle
  1. Wat is anderkant
  2. Optel en aftrek met heelgetalle
  3. Vermenigvuldiging en deling met heelgetalle
  4. Kwadrate, derdemagte en wortels van heelgetalle
 3. Eksponente
  1. Hersiening
  2. Werk met heelgetalle
  3. Eienskappe van eksponente
  4. Berekeninge
  5. Kwadrate, derdemagte en wortels van rasionale getalle
  6. Wetenskaplike notasie
 4. Numeriese en meetkundige patrone
  1. Die term-term-verband in 'n ry
  2. Die posisie-term-verband in 'n ry
  3. Ondersoek en brei meetkundige patrone uit
  4. Beskryf patrone op verskillende maniere
 5. Funksies en verbande
  1. Konstante en veranderlike hoeveelhede
  2. Verskillende maniere om verbande te beskryf
  3. Algebraïese simbole vir veranderlikes en verbande
 6. Algebraïese uitdrukkings
  1. Algebraïese taal
  2. Optel en aftrek van gelyksoortige terme
 7. Algebraïese vergelykings
  1. Stel vergelykings op
  2. Los vergelykings op deur inspeksie
  3. Meer voorbeelde
 8. Hersiening en assessering
  1. Hersiening
 9. Assessering
 10. Algebraïese vergelykings
  1. Stel vergelykings op
  2. Los vergelykings op deur inspeksie
  3. Meer voorbeelde
 11. Hersiening en assessering
  1. Hersiening
 12. Assessering
 13. Algebraïese uitdrukkings
  1. Brei algebraïese uitdrukkings uit
  2. Vereenvoudig algebraïese uitdrukkings
  3. Vereenvoudig kwosiëntuitdrukkings
  4. Kwadrate, derdemagte en wortels van uitdrukkings
 14. Algebraïese vergelykings
  1. Dink vorentoe en terug
  2. Los vergelykings op deur optellings- en vermenigvuldigingsinverses te gebruik
  3. Los vergelykings op wat magte behels
 15. Konstruksie van meetkundige figure
  1. Halvering van lyne
  2. Konstruksie van loodlyne
  3. Halvering van hoeke
  4. Konstruksie van spesiale hoeke sonder 'n gradeboog
  5. Konstruksie van driehoeke
  6. Eienskappe van driehoeke
  7. Eienskappe van vierhoeke
  8. Konstruksie van vierhoeke
 16. Meetkunde van
  1. Soorte driehoeke
  2. Onbekende hoeke en sye van driehoeke
  3. Soorte vierhoeke en hulle eienskappe
  4. Onbekende hoeke en sye van vierhoeke
  5. Kongruensie
  6. Gelykvormigheid
 17. Meetkunde van reguit lyne
  1. Hoeke op 'n reguit lyn
  2. Regoorstaande hoeke
  3. Lyne wat gesny word deur 'n snylyn
  4. Ewewydige lyne wat gesny word deur 'n snylyn
  5. Bepaal onbekende hoeke op ewewydige lyne
  6. Los meer meetkundige probleme op
 18. Kwartaal hersiening en assessering
  1. Hersiening
  2. Assessering

Nota: Die Wiskunde B boeke is huidiglik net in PDF formaat beskikbaar. Sien asseblief die Aflaaibares bladsy.