1. Werk met telgetalle
  1. Hersiening
  2. Orden en vergelyk telgetalle
  3. Faktore, priemgetalle en gemene veelvoude
  4. Eienskappe van bewerkings
  5. Basiese bewerkings
  6. Probleemoplossing
 2. Eksponente
  1. Vinnige kwadrate en derdemagte
  2. Die eksponensiële notasie
  3. Kwadrate en derdemagte
  4. Vierkantswortels en derdemagswortels
  5. Vergelyk getalle in eksponensiële vorm
  6. Berekeninge
 3. Meetkunde van reguit lyne
  1. Lynstukke, lyne en halflyne
  2. Ewewydige en loodregte lyne
 4. Konstruksie van meetkundige figure
  1. Hersiening van hoeke
  2. Die graad: 'n eenheid om hoeke te meet
  3. Gebruik van die gradeboog
  4. Gebruik van 'n gradeboog om hoeke te konstrueer
  5. Ewewydige en loodregte lyne
  6. Sirkels is baie spesiale figure
  7. Gebruik van die passer
  8. Gebruik sirkels om ander figure te teken
  9. Ewewydige en loodregte lyne met sirkels
 5. Meetkunde van
  1. Driehoeke, vierhoeke, sirkels en ander
  2. Verskillende soorte driehoeke
  3. Verskillende soorte vierhoeke
  4. Sirkels
  5. Gelykvormige en kongruente figure
 6. Kwartaal en assessering
  1. Hersiening
  2. Assessering
 7. Meetkunde van reguit lyne
  1. Lynstukke, lyne en halflyne
  2. Ewewydige en loodregte lyne
 8. Konstruksie van meetkundige figure
  1. Hersiening van hoeke
  2. Die graad: 'n eenheid om hoeke te meet
  3. Gebruik van die gradeboog
  4. Gebruik van 'n gradeboog om hoeke te konstrueer
  5. Ewewydige en loodregte lyne
  6. Sirkels is baie spesiale figure
  7. Gebruik van die passer
  8. Gebruik sirkels om ander figure te teken
  9. Ewewydige en loodregte lyne met sirkels
 9. Meetkunde van
  1. Driehoeke, vierhoeke, sirkels en ander
  2. Verskillende soorte driehoeke
  3. Verskillende soorte vierhoeke
  4. Sirkels
  5. Gelykvormige en kongruente figure
 10. Kwartaal en assessering
  1. Hersiening
  2. Assessering
 11. Breuke
  1. Meet akkuraat met dele van 'n eenheid
  2. Verskillende dele in verskillende kleure
  3. Kombineer breuke
  4. Tiendes en honderdstes (persentasies)
  5. Duisendstes, honderdstes en tiendes
  6. Breuk van 'n breuk
  7. Vermenigvuldig met breuke
  8. Orden en vergelyk breuke
 12. Die desimale notasie vir breuke
  1. Ander simbole vir tiendes en honderdstes
  2. Persentasies en desimale getalle
  3. Desimale afmetings
  4. Nog desimale begrippe
  5. Orden en vergelyk desimale getalle
  6. Afronding
  7. Optel en aftrek met desimale getalle
  8. Vermenigvuldiging en desimale getalle
  9. Deling en desimale getalle
 13. Verbande tussen veranderlikes
  1. Konstante en veranderlike hoeveelhede
  2. Verskillende maniere om verbande te beskryf
 14. Omtrek en oppervlakte van
  1. Omtrek van veelhoeke
  2. Formules vir omtrek
  3. Oppervlakte en vierkante eenhede
  4. Oppervlakte van vierkante en reghoeke
  5. Oppervlakte van driehoeke
 15. Buite-oppervlakte en volume van
  1. Buite-oppervlakte van kubusse en reghoekige prismas
  2. Volume van reghoekige prismas en kubusse
  3. Herlei tussen kubieke eenhede
  4. Volume en kapasiteit
 16. Kwartaal hersiening en assessering
  1. Hersiening
  2. Assessering

Nota: Die Wiskunde B boeke is huidiglik net in PDF formaat beskikbaar. Sien asseblief die Aflaaibares bladsy.